نمایش یک نتیجه

آموزش سه تار

بدون امتیاز 0 رای
سه تار از سازهای زهی زخمه ای موسیقی ایرانی است که در گذشته سه سیم و امروزه چهار سیم دارد. در دوره قاجار عارفی به
4 جلسه خصوصی در ماه
74
320,000 تومان