1. زمان آزمون 60 دقیقه می باشد
  2. پس از زدن شروع آزمون ، زمان شما شروع به کم شدن میکند
  3. در صورت زدن برگشت صفحه مرورگر و یا بستن آن، از آزمون محروم می شوید.
  4. هر فرد اجازه یک بار شرکت در آزمون را دارد پس از قبل شروع آزمون از وضعیت موقعیت خود و وضعیت اینترنت مطمئن باشید تا آزمون با مشکلی رو به رو نشود
  5. زمان پاسخگویی به هر سوال تقریبا 60 ثانیه
  6. در صورت هرگونه مشکل با روی دکمه پشتیبانی کلیک کنید
  7. راس ساعت 11 برای دیدن آزمون صفحه را رفرش کنید

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.