مدرس دف

زهرا دلخانی

متولد 1377

هنرجوی استاد استاد منصور مرادی

سابقه فعالیت از 1390

سبک آموزشی اصیل دف نوازی کوردی  – خانقاهی

 

جهت اطلاع از شرایط ثبت نام تماس بگیرید : 02156365404