مدرس ویولن

ستاره نوری

متولد 1363

دارای مدرک کارشناسی آهنگسازی

هنرجوی استاد ابراهیم لطفی

سابقه فعالیت از 1395

 

جهت اطلاع از شرایط ثبت نام تماس بگیرید : 02156365404