مدرس سلفژ و سنتور

فاطمه رجبی

مدرس ارف و سنتور

متولد 1364

دارای مدرک کاردانی موسیقی

هنرجوی استاد نوروزی

سابقه فعالیت از 1364

 

جهت اطلاع از شرایط ثبت نام تماس بگیرید : 02156365404