مدرس سلفژ و سنتور

مرتضی ثقفی

متولد 1377

دارای مدرک کارشناسی نوازندگی

هنرجوی استاد اردوان کامکار

سابقه فعالیت از 1395

 

جهت اطلاع از شرایط ثبت نام تماس بگیرید : 02156365404