11 اسفند
06 آبان
8:00 ق.ظ - 3:00 ب.ظ تهران، اسلامشهر، خیابان باغ فیض، کوچه 4 (عباس خوشدل)، پلاک 14 و 16.

آزمون جامع طراحی